Tips & tricks för bästa intervjun

Tips & tricks för bästa intervjun

Intervjun är en journalistisk metod för att samla in fakta. Innan du bestämmer dig för vem du
ska intervjua – fundera först över vem som kan bidra med viktig information för den fråga du
vill undersöka.

 1. Gör research – innan
  Ju mer du kan om ämnet desto lättare är det att ställa relevanta frågor och följdfrågor. Gör en grundlig faktainsamling innan du gör din intervju. Kanske googlar du även din intervjuperson
  för att se vad han eller hon gjort och sagt i andra intervjuer?
 2. Formulera intervjufrågor
  Vad är det viktigaste du vill veta? Formulera detta i sju riktigt bra frågor istället för tjugo halvbra. Undvik frågor som intervjupersonen bara kan svara ja eller nej på, ställ hellre öppna frågor: ”Hur…?”, ”Vad…?” eller ”Varför…?” (Under själva intervjun kan du alltid ställa fler följdfrågor än de du har nedskrivna.)
 3. Boka tid och genomför intervjun
  Oavsett om intervjun sker öga mot öga, per telefon eller mejl är det viktigt att du bokar en tid som passar er båda. Intervjun ska kännas som ett samtal där intervjupersonen berättar och du lyssnar och ställer följdfrågor. Var noga att anteckna det som är intressant och viktigt – faktauppgifter och intressanta formuleringar.
 4. Använd svaren i ditt reportage – inte frågorna
  När du sedan gör ditt reportage utgår du från de svar du fått och väljer ut de bästa. Dina egna frågor ska du dock inte ta med – de är bara till för stöd under intervjun. Glöm inte att hänvisa till källan, alltså intervjupersonen i reportaget så det tydligt framgår varifrån du hämtat informationen. Skicka gärna reportaget till den du intervjuat innan publicering så att personen får möjlighet att tycka till.
 5. Efterarbete
  Glöm inte att tacka för att personen du intervjuade tog sig tid. Skicka gärna länk till det färdiga reportaget – det brukar uppskattas!