Allmänna villkor

Allmänna villkor Time to Tell

1. ALLMÄNT

1.1
1.1 Vi som tillhandahåller tjänsten Time to Tell heter Datainstitutet i Sverige AB. Vårt organisationsnummer är 556544-4410. Du når oss på e-post [kontakt@timetotell.se] eller via kontaktformulär på vår hemsida www.timetotell.se. När vi nedan använder begreppen ”Vi” och ”Oss” menar vi Datainstitutet i Sverige AB med säte i Härryda kommun, Västra Götaland.

1.2
Time to Tell ger dig en möjlighet att skapa och lyssna på egna ljudalbum genom att ladda upp, spela in, ordna och dela egna ljudfiler och bilder. Du kan också använda tjänsten för att lyssna på andras ljudalbum som du blivit inbjuden till eller andras ljudalbum som är publika på vår arena “För dig” på app.timetotell.se . Du kan nå tjänsten via hemsidan www.timetotell.se där du hittar länkar till nedladdning av mobilappen ”Time to Tell” som du laddar ned via App store eller Google Play. Vi använder nedan begreppen ”Time to Tell” eller ”Tjänsten” för att beskriva vår tjänst.

Genom att du registrerar dig för att använda Tjänsten accepterar de allmänna villkor som vi vid varje tid använder. Genom att du accepterar villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och Oss. Med begreppen ”Du” eller ”Dig” menar vi dig som användare av tjänsten. Om Du inte accepterar villkoren har Du inte rätt att använda Tjänsten. För att använda Tjänsten måste du vara 16 år.

2. TJÄNSTEN

2.1
Du kan använda Tjänsten genom följande typer av planer (nedan ”Planer”) och kan växla mellan olika typer av Planer:

2.1.1 Bas:
Denna Plan är kostnadsfri och innebär att Du får en begränsad tillgång till Tjänsten. Denna plan passar om du vill prova Tjänsten, bidra till andras ljudalbum eller lyssna på ljudalbum. För att kunna Prova Tjänsten krävs att Du registrerar din e-postadress.

2.1.2 Silver och Guld:
Planer som passar om Du vill skapa egna ljudalbum, få tillgång till alla funktioner i Tjänsten, vill bjuda in lyssnare och dela dina ljudalbum.
För att kunna använda denna Plan krävs att du registrerar din e-postadress och namn i appen och betalar en månads- eller årsavgift.
Det är ingen uppsägningstid utan du kan avsluta när du vill.
I planerna ingår medlemskap i vår Community där vi har fria workshops och många resurser för dig. Inloggning till medlemsplatsen kommer via epost.

2.1.3 Bevara och lyssna:
För att bevara det du har skapat och fortsätta lyssna kan du välja att gå tillbaka till BAS-planen.
Du kan då inte fortsätta redigera eller skapa.
Denna plan är kostnadsfri

Du kan läsa mer om de olika planerna och om medlemskapet du kan ha i vår Community på Vår hemsida www.timetotell.se.

3. ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN

3.1
Det finns olika typer av användare av tjänsten (nedan ”Användare”). Dessa roller innebär följande.

3.1.1 Gäst:
Som gäst har du blivit inbjuden av Skaparen att medverka och bidra i Skapares privata ljudalbum. Du ger ifrån dig rätten till ditt bidrag till Skaparen.
När Skaparen öppnar upp ljudalbumet för lyssnare kan även Gäst lyssna direkt.
Som Gäst till privata ljudalbum måste du ha mobilappen Time to Tell i din smart phone och ha registrerat dig som användare till minst BAS plan som är gratis.

3.1.2 Lyssnare
Som Lyssnare har du blivit inbjuden som gäst att lyssna till en Skapares privata ljudalbum.
När Skaparen öppnar upp ljudalbumet med status ”KLAR” så kan alla som varit bidragande gäster och nya inbjudna lyssna.
Alla kan lyssna på ljudalbum som gjorts publika av Skaparen och då ligger på Time to Tells arena ”För dig”.
Som Lyssnare till privata ljudalbum måste du laddat ha mobilappen Time to Tell i din smart phone och ha registrerat dig som användare till minst BAS plan som är gratis.

3.1.3 Publik lyssnare
Du som Skapare väljer själv om ditt ljudalbum ska bli publikt och ligga öppet för publika lyssnare på arenan ”För dig”.
En publik lyssnare har valt att spara ett publikt ljudalbum i sin lista Sparade.
Som publik lyssnare kan du lyssna utan registrering på ljudalbum via länk.
En publik lyssnare kan registrera sig via hemsidan app.timetotell.se för att få möjlighet att lyssna till alla ljudalbum på arenan ”För dig”.

3.1.3 Skapare
Som Skapare skapar du ljudalbum genom vår tjänst, ansvarar för innehållet i dem och för att dina Gäster är medvetna om att de ger ifrån sig sin rätt till sitt bidrag till Dig. När du använder Tjänsten som Skapare är du ägare till dina ljudalbum.
Som Skapare kan du bjuda in Gäst och Lyssnare i dina privata ljudalbum.
Du bestämmer kring varje enskilt ljudalbum vilken status det ska ha och därmed om inbjudna och godkända gäster kan bidra eller lyssna.
Se mer under paragraf 4.
Skaparen kan under varje ljudalbums huvudmeny välja att ”Hantera gäster”.
Som Skapare behöver du ha Plan SILVER eller GULD.

3.1.5 Granskare:
Som Granskare kan du lyssna till en privata ljudalbum som du blivit inbjuden till av Skaparen.
En Granskare kan lyssna till ljudalbumet även när det har status ”På gång”. Detta innebär att Granskare lyssnar före övriga gäster och lyssnare.
För att gäster och övriga lyssnare ska kunna lyssna krävs att ljudalbumet har status ”Klar”. Se mer under paragraf 4.
För att vara Granskare kan du ha vilken Plan som helst.

3.1.6 Ambassadör:
Som Ambassadör kan Du erbjuda och göra intervjutjänster och andra tjänster och service för Time to Tells räkning.
Som Ambassadör får du fri tillgång till tjänsten via oss och måste genomgå en speciell certifiering via vår Academy.
Academy kommer att finnas i framtiden.
Du kan läsa mer om de olika typerna av Användare på Vår hemsida www.timetotell.se.

4. TYPER AV LJUDALBUM

4.1
Ljudalbum kan vara:

4.1.1 På gång,
innebärande att Skaparen jobbar med ljudalbumet
stängt för gäster eller lyssnare
ingen kan se ljudalbumet utöver Skaparen och inbjuden Granskare
ljudalbumet får röd PÅ GÅNG markering tillsammans med en överstruken hörlur

4.1.2 Öppen,
innebärande att Skaparen nu kan bjuda in de gäster som ska få bidra i ljudalbumet och måste då godkänna varje enskild gäst.
öppet för bidrag från gäster med ett avsnitt per person
skaparen bjuder in via länk till ljudalbumet
ljudalbumet får gul ÖPPEN markering tillsammans med en mikrofon

4.1.3 Klar,
innebärande att Skaparen kan bjuda in de som ska få lyssna på ljudalbumet men att varje enskild lyssnare måste godkännas av Skaparen.
innebärande att de som tidigare blivit inbjudna som gäst i ljudalbumet nu kan lyssna på helheten eftersom de redan är inbjudna.
ljudalbumet får grön KLAR markering tillsammans med en hörlur

4.1.4 Publikt,
innebärande att Skaparen gör ljudalbumet tillgängligt för alla och kan dela med en bredare publik. De som ser länken kan lyssna på ljudalbumet utan godkännande från Skaparen. Detta innebär också att ljudalbumet finns synligt rå Time to Tells arena ”För dig”.
innebärande att du gör ditt ljudalbum publikt vilket ger Oss rätt att göra ditt ljudalbum tillgänglig för alla Användare av Tjänsten. Detta är en möjlighet att nå ut till en bredare publik med sitt ljudalbum.
ljudalbumet får grå PUBLIK markering tillsammans med en jordglob

Du kan se publika ljudalbum och lyssna på våra ”Att…”-album som ger dig vägledning hur du använder appen på vår arena app.timetotell.se

Du kan läsa mer i Hjälp under huvudmenyn i mobilappen

5. VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN

5.1
När Du använder Tjänsten åtar du dig att följa dessa villkor och särskilt att:

5.1.1 Hålla dina login uppgifter till din Plan hemliga och att inte låta någon annan använda Tjänsten eller din Plan.

5.1.2 Att inte sprida någon del av Tjänsten, förutom på sätt som Vi tillåter.

5.1.3 Att inte ändra eller förvanska någon del av Tjänsten.

5.1.4 Att inte störa Tjänstens funktioner eller på något annat sätt begränsa andras användning av Tjänsten.

5.1.5 Att inte använda Tjänsten för att göra massutskick med spam och skräppost eller att sälja information från Tjänsten till en tredje part.

5.1.6 Att inte ladda upp eller tillföra virus, kod eller liknande som kan förstöra Tjänsten.

5.1.7 Att inte hämta in eller ladda upp material på annat sätt än vad som är tillåtet enligt Tjänsten och att inte ladda ned, kopiera, distribuera, skicka, visa, sälja, licensera eller använda annan Användares material utanför Tjänsten utan Användarens samtycke.

5.1.8 Att inte ladda upp material som innebär olaga hot, olaga integritetsintrång, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, terroristbrott eller upphovsrättsintrång.

5.1.9 Att inte ladda upp något stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt material eller negativa kommentarer om etniskt ursprung, kön, politisk tillhörighet, sexuell läggning, yrke eller religiös åskådning, rasistiska, pornografiska eller sexistiska formuleringar, hot, trakasserier, skvaller eller lögner eller uppmaningar till brott.

5.1.10 Att inte ladda upp något material som ägs av någon annan utan dennes samtycke, att inte förtala någon annan och att respektera andras integritet.

5.1.11 Att du har rätt och samtycke från de vars material, röst, namn, berättelser eller andra personuppgifter du laddar upp på Tjänsten att göra så.

5.1.12 Att inte bryta mot tillämpliga lagar och regelverk.

Vi kan komma att ta bort ljudalbum som bryter mot dessa regler från Tjänsten. Vi kan också komma att stänga av Dig som Användare från Tjänsten om Du bryter mot dessa villkor.

Om Du upptäcker Användare eller ljudalbum som bryter mot dessa villkor behöver vi Din hjälp. Du kan maila oss om du anser att ett ljudalbum är i strid med lag eller dessa regler. Vi kommer då snabbt att kontrollera innehållet i det anmälda ljudalbumet.

6. PRISER OCH KOSTNADER

Priserna för de olika delarna av Tjänsten framgår på Vår hemsida. Du betalar genom betaltjänst på hemsidan under app.timetotell.se/get-started.

7. OM DU BRYTER MOT DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Om du bryter mot de allmänna villkoren har Vi rätt att omedelbart stänga av Dig från Tjänsten och att ta bort de ljudalbum du laddat upp och som strider mot dessa villkor. Att Du bryter mot villkoren kan även medföra att du blir skadeståndsskyldig. Om Du gör Dig skyldig till brott kan vi komma att lämna in en polisanmälan mot dig eller lämna över information om Dig och Ditt agerande till myndigheter som begär det.

Time to Tell har vidare rätt att säga upp avtalet med Dig om ändringar i lagstiftningen gör det olagligt för Time to Tell att tillhandahålla Tjänsten, eller om Tjänsten inte längre är kommersiellt genomförbar.

Som användare av Tjänsten har du rätt att när som helst säga upp avtalet med Time to Tell genom att skicka ett meddelande till Time to Tell eller radera ditt konto. Ingen återbetalning sker. Din plan löper till slut enligt den plan du valt.

Time to Tells åtaganden

Time to Tell tillhandahåller Tjänsten och gör sitt bästa för att Tjänsten alltid ska vara tillgänglig och fungerande för Dig som Användare. Vi kan inte garantera att den alltid är tillgänglig och fungerar. Så långt möjligt kommer vi att förvarna Dig innan vi uppdaterar eller annars behöver stänga ned Tjänsten tillfälligt för service eller för att rätta till fel i den.

Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Det betyder att Time to Tell inte garanterar att tjänsten kommer att fungera i enlighet med dina förväntningar eller utan fel och brister. Time to Tell garanterar inte heller att den information som hålls tillgänglig inom ramen för Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du behåller ägande- och upphovsrätten till innehållet som Skapare av Dina ljudalbum. Genom att medverka som Gäst eller ladda upp ett ljudspår på Tjänsten ger Du Skaparen rätten att låta andra Användare ta del av ditt bidrag/innehållet i ljudalbumen.

Du är som Användare ensamt ansvarig för det material som du laddar upp i Tjänsten. Vi förhandsgranskar inte något material som publiceras i Tjänsten. Vi kan därför inte garantera att uppladdat material är lagligt eller att det inte gör intrång i en tredje parts rättigheter. Om du vid användandet av Tjänsten skulle upptäcka publicerat material som bryter mot dessa Villkor eller mot tillämplig lag, meddela Oss detta direkt via epost eller vårt kontaktformulär på hemsidan www.timetotell.se. Vid en sådan anmälan kommer Vi att undersöka om det finns skäl att ta bort materialet.

Genom att medverka i eller skapa ett ljudalbum garanterar Du att Du har alla rättigheter och befogenheter för att göra det. Du garanterar också att uppladdat material har ett lagligt innehåll, att materialet inte ägs av någon annan och att det inte gör intrång i någon annans rätt. Du kan läsa mer under punkten 7 om vad som händer om Du bryter mot denna bestämmelse.

Vi innehar alla rättigheter till vår hemsida, vår app och Tjänsten och du får inte mångfaldiga, bearbeta, kopiera, överlåta, försälja eller överföra innehållet på dessa utan vårt tillstånd. Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videor, musik eller annat material (”Innehåll”) som publiceras av Oss är skyddade av upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant Innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra sådant Innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

8.1 Dina rättigheter

Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans t ex via internet. Kontakta kundservice om du är missnöjd med Tjänsten. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till EU-kommissionens online plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta ställning till denna fråga om och när det blir en tvist.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du har rätt att ångra ditt köp av Tjänsten inom 14 dagar från den dag du registrerar dig för Tjänsten. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig skicka ett meddelande till oss. Vi kommer då att avsluta Tjänsten och betala tillbaka den avgift Du betalat med avdrag för den tid Du utnyttjat Tjänsten. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda.

9. PERSONUPPGIFTER

Du kan läsa mer om hur vi behandlar Dina personuppgifter på vår hemsida www.timetotell.se i vårt policydokument

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer i samband med din användning av Tjänsten, såsom förlorad vinst, inkomstbortfall, förlust av goodwill, förlust av data eller annan liknande skada eller förlust.

Vi ansvarar inte för fel och brister i Tjänsten som ligger utanför Vår kontroll. Vi ansvarar inte heller för material som försvinner, tas bort eller förvanskas inom ramen för Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Oss. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser. Vi ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av innehållet på sådana externa webbplatser eller andra källor.

11. AVTALSTID

Detta avtal gäller från den dag Du registrerar Dig för Tjänsten och fram till dess att du avregistrerar Dig från Tjänsten och raderar ditt konto.

12. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

12.1
Vi har båda rätt att säga upp detta Avtal omedelbart om:

(a) Du eller Vi i väsentlig mån har underlåtit att fullgöra våra förpliktelser enligt detta Avtal; eller

(b) Du eller Vi inte fullgjort våra förpliktelser enligt detta Avtal och inte inom 30 dagar efter vi fått ett skriftligt krav från den andre, har rättat oss om avtalsbrottet är möjligt att rätta; eller

(c) Någon av oss sätts i konkurs, inleder företagsrekonstruktion, inleder ackordsförfarande eller annars kan anses vara på obestånd.

12.2
Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande Parten.

13. ÄNDRINGAR

Vi kan göra tillägg eller ändringar i dessa Villkor och kommer då att informera Dig om det genom att de uppdaterade Villkoren finns tillgängliga på Vår hemsida.

14. LAGVAL

Svensk lag gäller för dessa Villkor.

15. TVISTLÖSNING

Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av tingsrätten i Göteborg i första instans.