Kategori: Tips & tricks

Tips & tricks för bästa intervjun

Intervjun är en journalistisk metod för att samla in fakta. Innan du bestämmer dig för vem duska intervjua – fundera först över vem som kan bidra med viktig information för den fråga duvill undersöka. Gör research – innanJu mer du kan om ämnet desto lättare är det att ställa relevanta frågor och följdfrågor. Gör en …