Här hittar du alla våra kommande evenemang

Röstcoachens Masterclass – del 2

Din röst som dramatiskt uttrycksmedel. Hur du kan framkalla olika känslostämningar hos dina lyssnare med din röstkvalitet.

Röstcoachens Masterclass – del 3

Hur du arbetar med tempo, tonalitet, dynamik, tonhöjd, klang och styrka för att ge liv åt din berättelse och din skrivna text för att fånga lyssnaren.