Välj webinar och bli inspirerad!

Söndag 16 april kl 20.00

Välkommen på fritt webinar!

Tema: Samla på historier

Berätta på ditt sätt och för lyssnarens skull.
För vidare dina historier, minnen och erfarenheter

√ Spela in där du är eller be andra berätta själva
√ Berättarappen Time to Tell där foton+röster+text bildar ljudalbum
√ Vi bjuder på en berättarstruktur
Anmäl dig i formuläret nedan!

Anmälan