Välj webinar och bli inspirerad!

Söndag 23 oktober kl 19.00

Välkommen på fritt webinar!

Tema: Berätta genom storytelling

Är berättandet en konst? Berätta på ditt sätt och för lyssnarens skull.
Du behöver bara en mobil men vad mer?

√ Spela in där du är eller be andra berätta själva
√ Berättarappen Time to Tell där foton+röster+text bildar ljudalbum
√ Vi bjuder på en berättarstruktur
Anmäl dig i formuläret nedan!

Jag anmäler mig till webinar!

[
]