Vad är autentiskt?

Vad är autentiskt?

Den 13 mars är källkritikens dag, en dag som uppmanar oss att reflektera över vikten av att vara kritisk till information vi hittar, oavsett om den kommer från nätet, tryckta medier, TV, radio eller från annat håll.

Syftet med källkritik är att utveckla sin förmåga att bedöma hur pålitliga lika källor är, och att vara medveten om risken med att sprida felaktig och vilseledande information. I en tid där vårt informationsflöde är så brett och varierat är det särskilt viktigt att vara källkritisk.

För Time to Tell är detta ett betydelsefullt ämne då vår mission är att främja autentiska och personliga berättelser. Vi vill vara plattformen för trovärdiga och pålitliga berättelser, eftersom de mest personliga berättas bäst av den som upplevt det själv. Berätta om det du minns, vet och varit med om i berättarappen,och gör framtiden en röst rikare.

4 tips på hur du förbättrar din källkritiska förmåga:

1. Ifrågasätt informationen – Använd ditt sunda förnuft och lita på din bedömningsförmåga, verkar informationen sannolik och tillförlitlig?

2. Kontrollera flera källor – Jämför informationen om ämnet från flera källor för att identifiera eventuella felaktigheter.

3. Se till att informationen är aktuell – Kontrollera publiceringsdatum och att källorna är pålitliga och opartiska.

4. Var medveten om bias – Källor kan vara färgade av avsändarens egna åsikter, värderingar och bakgrund. Ifrågasätt information, källans motiv och perspektiv. Lyssna och inspireras av “Berättelser ur livet”: https://app.timetotell.se/sv/invite/jl8jym7sszm